Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu ABC.books.pl

(przykładowa nazwa sklepu)

§ 1

ABC.books.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Marek Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABC.books.pl Marek Kowalski z siedzibą w Krakowie przy ul. Dzielnej 5, 31 -234, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie ABC.books.pl.

(podstawowe dane dotyczące w szczególności firmy, adresu i rodzaju działalności przedsiębiorcy)

§ 2

ABC.books.pl jest internetową księgarnią, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki. 

(określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną)

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ABC.books.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

(wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca)

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.ABC.books.pl/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie ABC.books.com.pl bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

(warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną)

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a ABC.books.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

(warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek ABC.books.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ABC.books.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, ABC.books.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi ABC.books.pl.

(tryb postępowania reklamacyjnego)

Czy możliwe jest więc napisanie regulaminu samodzielnie? Oczywiście. Czy jednak wówczas będziemy mogli spać spokojnie? Niekoniecznie. Jeśli bowiem nie radzimy sobie z jego przygotowaniem dobrze będzie zwrócić się do prawnika, który albo sprawdzi nasz regulamin albo po prostu przygotuje nam nowy. Warto także pamiętać o regularnym sprawdzaniu regulaminu przez pryzmat często aktualizowanej listy klauzul niedozwolonych. Może nas to bowiem uchronić przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.