Regulamin świadczenia usług sklepu Dippen24

§ 1

Dippen24 jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Grzegorz Brzyski  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U Dippen Grzegorz Brzyski z siedzibą w Lublinie przy ul. Ochockiego 3/5, 20-638. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.dippen24.pl

§ 2

P.H.U Dippen jest przedsiębiorstwem zajmującym się hurtową i detaliczną sprzedażą zabawek oraz sprzedażą zabawek z automatów vendingowych.

§ 3

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu dippen24.pl wiąże się z akceptacją plików cookie.

Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu www.dippen24.pl oraz wypełnić wskazany na stronie formularz.

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej zabawki lub innego towaru.  Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

“Operatorem płaności sklepu jest HotPay.pl.Płatności obsługiwane są przez dwie spółki prawa handlowego:

ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000655383, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, działająca w charakterze instytucji płatniczej (licencja nr MIP10/2018) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego

oraz

HotPay B2B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000873149, NIP: 5512647167, REGON: 387677754, działająca w charakterze instytucji płatniczej (licencja nr MIP99/2021) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Dippen24 bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia.

§ 5

Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Dippen24 zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek zamawiającego, który pokrywa związane z tym koszty.

Reklamacje można składać pod numerem telefonu podanym na stronie lub na adres e-mail: dippen5@wp.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Dippen24 zareklamowany towar odsyła na własny koszt.

W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Dippen24 informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi  Dippen24.